Cyng. Alan Speake

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Gorllewin Tref Caerfyrddin

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward: