Cyng. Eryl Morgan

Plaid: Llafur

Ward: Bigyn

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward: