Cyng. Andrew James

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Llangadog

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
Stangau Farm
Llanddeusant
Llangadog
Carmarthenshire
SA19 9YL

Ffôn:  01550 740 209

Ffôn Symudol:  07532 247170

E-bost busnes:  AndJames@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Andrew James fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor