Cyng. Eirwyn Williams

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Cynwyl Gaeo