Cyng. Eirwyn Williams

Teitl: Is-Gadeirydd y Cyngor

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Cynwyl Gaeo