Cyng. John Jenkins

Plaid: Annibynnol Heb Ymuno

Ward: Elli