Cyng. Ieuan Davies

Teitl: Is-gadeirydd y Cyngor

Plaid: Annibynnol

Ward: Llanybydder