Cyng. Cefin Campbell

Teitl: Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Gymunedau a Materion Gwledig

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Llanfihangel Aberbythych

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
Ty'r Gat
Gelli Aur
Carmarthen
SA32 8NG

Ffôn:  01558 668663

E-bost:  CACampbell@carmarthenshire.gov.uk

E-bost busnes:  CACampbell@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Cefin Campbell fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Gwybodaeth ychwanegol