Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 7fed Tachwedd, 2017 11.00 yb, Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru

Lleoliad:   Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin

Cyswllt:    Kevin Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr. Glyn Caron Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen Committee Member Disgwyliedig
Cllr. Stephen Churchman Cyngor Sir Gwynedd Cadeirydd Disgwyliedig
Martin S Davies Secretary Disgwyliedig
Dafydd Edwards Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Cllr. Dave Hughes Sir Y Fllint Committee Member Disgwyliedig
Cllr. Peter Lewis Cyngor Sir Powys Committee Member Disgwyliedig
Cllr. Clive Lloyd City and County of Swansea Committee Member Disgwyliedig
Gaynor Morgan Secretary Disgwyliedig
Cllr Mark Norris Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Committee Member Disgwyliedig
Anthony Parnell Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Graeme Russell Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Ben Smith Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Jane Thomas Public Disgwyliedig
Cllr. Chris Weaver Cyngor Caerdydd Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Elwyn Williams Cyngor Sir Gâr Committee Member Disgwyliedig
John Wright Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol