Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 24ain Ebrill, 2017 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant

Lleoliad:   Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin

Cyswllt:    Matthew Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng. Eirwyn Williams Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Ryan Bartlett Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Cefin Campbell Committee Member Yn bresennol
Cyng. Mansel Charles Committee Member Yn bresennol
Cyng. Ieuan Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng. Gwyn Hopkins Committee Member Yn bresennol
Cyng. Peter Hughes Griffiths Committee Member Yn bresennol
Cyng. Andrew James Committee Member Absennol
Cyng. John James Committee Member Yn bresennol
Cyng. Pat Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng. Jean Lewis Committee Member Yn bresennol
Cyng. Hugh Richards Committee Member Yn bresennol
Cyng. Jan Williams Committee Member Absennol
Emma Heyes Cynrychiolydd Rhiant Lywodraethwr Co-Optee Absennol
Kate Hill Parent Governor Representative - Area 1 Co-Optee Ymddiheuriadau
Vera Kenny Yr Eglwys Gatholig Rufeinig Cynrychiolydd yr Eglwys Ymddiheuriadau
Alex Pickles Parent Governor Representative - Area 2 (Carmarthen) Co-Optee Ymddiheuriadau
Jean Voyle Williams Church in Wales representative Cynrychiolydd yr Eglwys Yn bresennol
Stefan Smith Swyddog Yn bresennol
Bethan James Swyddog Yn bresennol
Jayne Meredith Swyddog Yn bresennol
Sian Owen Swyddog Yn bresennol
Maria James Swyddog Yn bresennol
Catherine Gadd Secretary Yn bresennol