Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 6ed Ionawr, 2017 10.00 yb, Pwyllgor Archwilio

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, Neuadd y Sir, Caerfyrddin

Cyswllt:    Matthew Hughes
01267 224029
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr. Hazel Evans Committee Member Ymddiheuriadau
Jeremy Evans Public Yn bresennol
Jason Garcia Public Yn bresennol
Cllr. Calum Higgins Cadeirydd Yn bresennol
Cllr. John James Committee Member Yn bresennol
Julie James Aelod Allanol a Phleidlais y Pwyllgor Archwilio Co-Optee Yn bresennol
Alun Jones Swyddog Yn bresennol
Lee Jones Swyddog Yn bresennol
Chris Moore Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Cllr. Giles Morgan Committee Member Yn bresennol
Helen L Morgan Swyddog Yn bresennol
Richard Stradling Swyddog Yn bresennol
Cllr. Bill Thomas Committee Member Yn bresennol
Cllr. Edward Thomas Committee Member Yn bresennol
Cllr. Gareth Thomas Committee Member Yn bresennol
Lyn Walters Swyddog Yn bresennol
Cllr. Elwyn Williams Committee Member Yn bresennol