Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 14eg Gorffennaf, 2016 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau

Lleoliad:   Siambr, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin

Cyswllt:    Gwasanaethau Democrataidd
E-bost: democraticservices@carmarthenshire.gov.uk Tel 01267 224028
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr. Sue Allen Committee Member Yn bresennol
Noelwyn Daniel Swyddog Yn bresennol
Cllr. Tegwen Devichand Committee Member Yn bresennol
Cllr. Jeff Edmunds Committee Member Yn bresennol
Cllr. Wyn Evans Committee Member Yn bresennol
Jonathan Fearn Swyddog Yn bresennol
Cllr. Ken Howell Committee Member Yn bresennol
Cllr. Anthony Jones Committee Member Yn bresennol
Cllr. Alun Lenny Committee Member Yn bresennol
Cllr. Giles Morgan Committee Member Ymddiheuriadau
Jon Owen Swyddog Yn bresennol
Cllr. Darren Price Committee Member Yn bresennol
Cllr. Hugh Richards Cadeirydd Yn bresennol
Phil Sexton Swyddog Yn bresennol
Cllr. Ryan Thomas Committee Member Yn bresennol
Cllr. Elwyn Williams Committee Member Yn bresennol