Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 25ain Mehefin, 2021 9.45 yb, Pwyllgor Apelau

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 1, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin - 3 Heol Spilman

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng. Sue Allen Is-Gadeirydd Disgwyliedig
Cyng. Kim Broom Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Ken Howell Cadeirydd Disgwyliedig
Cyng. Eryl Morgan Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Dorian Williams Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Dot Jones Committee Member Disgwyliedig