Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 12fed Mawrth, 2020 10.45 yb, Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol.

Lleoliad:   Ystafell Pwyllgor 2, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin. SA31 1LE.

Cyswllt:    Emma Bryer
01267 224029
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng. Hazel Evans Aelod y Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Glynog Davies Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant Committee Member Yn bresennol
Cyng. Jeanette Gilasbey Committee Member Yn bresennol
Emma Bryer Secretary Yn bresennol
Andrew John Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Rebecca Thomas Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Aelod(au) Lleol ar gyfer y Ward Notify