Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 19eg Chwefror, 2020 2.15 yp, Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol.

Lleoliad:   Ystafell Gynadledda Adnoddau - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

Cyswllt:    Emma Bryer
01267 224029
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng. Hazel Evans Aelod y Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Glynog Davies Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant Committee Member Yn bresennol
Cyng. Ieuan Davies Committee Member Absennol
Tess Pilarz Swyddog Yn bresennol
Emma Bryer Secretary Yn bresennol
Andrew John Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Rebecca Thomas Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Aelod(au) Lleol ar gyfer y Ward Notify