Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 10fed Chwefror, 2020 10.00 yb, Panel Rhianta Corfforaethol a Diogelu

Lleoliad:   Meeting Room 5, Building 2, Parc Dewi Sant, Carmarthen

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Gill Adams Swyddog Yn bresennol
Cllr. Kim Broom Committee Member Yn bresennol
Cllr. Mansel Charles Committee Member Yn bresennol
Victoria Charlesworth-Stack Secretary Yn bresennol
Cllr. Glynog Davies Committee Member Yn bresennol
Cllr. Amanda Fox Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr. Jeanette Gilasbey Committee Member Ymddiheuriadau
Bethan James Swyddog Yn bresennol
Cllr. Gareth John Committee Member Absennol
Jayne Meredith Swyddog Ymddiheuriadau
Jonathan Morgan Swyddog Yn bresennol
Gareth Morgans Swyddog Yn bresennol
Stefan Smith Swyddog Yn bresennol
Richard Stradling Swyddog Yn bresennol
Cllr. Bill Thomas Committee Member Yn bresennol
Cllr. Edward Thomas Committee Member Yn bresennol
Cllr. Gwyneth Thomas Committee Member Yn bresennol
Gareth Williams Swyddog Yn bresennol