Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 8fed Ionawr, 2020 12.00 yp, Pwyllgor Penodi Aelodau

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

Cyswllt:    Martin S Davies
01267 224059
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng. Alan Speake Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Mansel Charles Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng. Anthony Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng. Jeff Edmunds Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Tyssul Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng. Jeanette Gilasbey Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng. Gary Jones Cynghorydd Sir Yn bresennol fel dirprwy
Cyng. Suzy Curry Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Gary Jones
Martin S Davies Swyddog Yn bresennol