Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 10fed Rhagfyr, 2019 10.00 yb, Is-Bwyllgor Trwyddedu A

Lleoliad:   Siambr, Neuadd Y Sir - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

Cyswllt:    Emma Bryer
01267 224029
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng. Mansel Charles Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Fozia Akhtar Committee Member Yn bresennol
Cyng. Jim Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng. Elwyn Williams Committee Member Yn bresennol
Roger Edmunds Swyddog Yn bresennol
Kirsten Smith Swyddog Yn bresennol
Emma Bryer Secretary Yn bresennol
Cyng. Ken Howell Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng. Amanda Fox Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng. Ann Davies Committee Member Ymddiheuriadau
David Bizby Swyddog mynediad eithriedig Absennol