Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 6ed Ionawr, 2020 10.00 yb, Bwrdd Gweithredol

Lleoliad:   Siambr, Neuadd Y Sir - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng. Emlyn Dole Arweinydd Y Cyngor Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Cefin Campbell Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Cymunedau a Materion Gwledig Committee Member Yn bresennol
Cyng. Glynog Davies Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant Committee Member Yn bresennol
Cyng. Hazel Evans Aelod y Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd Committee Member Yn bresennol
Cyng. Linda Evans Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Tai Committee Member Yn bresennol
Cyng Philip Hughes Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Diogelu'r Cyhoedd Committee Member Yn bresennol
Cyng. Peter Hughes Griffiths Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth Committee Member Yn bresennol
Cyng. David Jenkins Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau Committee Member Yn bresennol
Cyng. Mair Stephens Dirprwy Arweinydd y Cyngor Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng. Jane Tremlett Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Committee Member Yn bresennol
Cyng. Rob James Arsyllwr Yn bresennol
Cyng. Deryk Cundy Arsyllwr Yn bresennol
Cyng. Ken Lloyd Arsyllwr Yn bresennol
Cyng. John Prosser Arsyllwr Yn bresennol