Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 8fed Tachwedd, 2019 2.45 yp, Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol.

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

Cyswllt:    Janine Owen
01267 224030
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng. Glynog Davies Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant Committee Member Yn bresennol
Cyng. Hazel Evans Aelod y Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd Cadeirydd Yn bresennol
Andrew John Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Cyng. Jim Jones Committee Member Ymddiheuriadau
Janine Owen Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Tess Pilarz Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Rebecca Thomas Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
TranslationUnit Swyddog Disgwyliedig
Aelod(au) Lleol ar gyfer y Ward Notify