Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 6ed Tachwedd, 2019 10.30 yb, Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys

Lleoliad:   Siambr a Rhag-Ystafell, - 3 Heol Spilman, Caerfyrddin. SA31 1LE.

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Robert Edgecombe Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Cllr. Lloyd Edwards Cyngor Sir Ceredigion Committee Member Yn bresennol
Cllr. David Evans Cyngor Sir Powys Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr. Keith Evans Cyngor Sir Ceredigion Committee Member Yn bresennol
Cllr. Les George Cyngor Sir Powys Committee Member Yn bresennol
Cllr. Ken Howell Cyngor Sir Gâr Committee Member Yn bresennol
Cllr. Michael James Cyngor Sir Benfro Committee Member Yn bresennol
Cllr. Stephen Joseph Cyngor Sir Benfro Committee Member Yn bresennol
Jessica M Laimann Secretary Yn bresennol
Cllr. Alun Lloyd Jones Cyngor Sir Ceredigion Cadeirydd Ymddiheuriadau
Cllr. William Powell Cyngor Sir Powys Committee Member Yn bresennol
Cllr. John Prosser Cyngor Sir Gâr Committee Member Yn bresennol
Ian Roffe Co-opted Member Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cllr. Emlyn Schiavone Pending confirmation from Secretary of State Arsyllwr Yn bresennol
Cllr. Robert Summons Cyngor Sir Benfro Committee Member Yn bresennol
Helen Thomas Co-opted Member Co-Optee Yn bresennol
TranslationUnit Swyddog Disgwyliedig