Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 28ain Tachwedd, 2019 9.30 yb, Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed

Lleoliad:   Y Crochan, - Theatr y Ffwrnes, Llanelli

Cyswllt:    Jessica Laimann
01267 224178
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Emma Bryer Secretary Disgwyliedig
Martin S Davies Secretary Disgwyliedig
Cyng. Rob Evans Committee Member Ymddiheuriadau
Michelle Evans Thomas Secretary Disgwyliedig
Randal Hemingway Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Cyng. Jim Jones Committee Member Yn bresennol
Gaynor Morgan Secretary Disgwyliedig
Beverley A. Owen Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Janine Owen Swyddog Disgwyliedig
Cyng. Dai Thomas Reserve Yn bresennol fel dirprwy
Kevin J Thomas Secretary Disgwyliedig
TranslationUnit Swyddog Disgwyliedig
Cyng. Elwyn Williams Cadeirydd Yn bresennol