Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 26ain Medi, 2019 9.00 yb, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Siambr a Rhag-Ystafell, - 3 Heol Spilman, Caerfyrddin. SA31 1LE.

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Mary Dodd Independent Member of the Standards Committee Cadeirydd Yn bresennol
Daphne Evans Independent Member of the Standards Committee Committee Member Yn bresennol
Cyng. Jeanette Gilasbey Committee Member Yn bresennol
Cyng. Rob James Committee Member Yn bresennol
Julie James Independent Member of the Standars Committee Committee Member Yn bresennol
Andre Morgan Independent Member of the Standards Committee Cadeirydd Ymddiheuriadau
Gaynor Morgan Secretary Disgwyliedig
Town Councillor Phillip Rogers Community Member of the Standards Committee Committee Member Yn bresennol
Cyng. Gareth Thomas Aelod y Cyngor Sir Committee Member Disgwyliedig
Kevin J Thomas Swyddog Yn bresennol
TranslationUnit Swyddog Disgwyliedig
Alun Williams Independent Member of the Standards Committee Committee Member Yn bresennol