Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 16eg Medi, 2019 10.30 yb, Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol.

Lleoliad:   Ystafell Pwyllgor 2, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin. SA31 1LE.

Cyswllt:    Kevin Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng. Mansel Charles Committee Member Yn bresennol
Cyng. Glynog Davies Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant Committee Member Yn bresennol
Cyng. Hazel Evans Aelod y Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd Cadeirydd Yn bresennol
Andrew John Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Stella Rossiter Swyddog Yn bresennol
DSU Spare iPad Public Disgwyliedig
Kevin J Thomas Secretary Yn bresennol
Rebecca Thomas Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
TranslationUnit Swyddog Disgwyliedig
Aelod(au) Lleol ar gyfer y Ward Notify