Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 24ain Medi, 2019 2.00 yp, Cyd-Bwyllgor Dinas-Ranbarth Bae Abertawe (Gweler wefan Cyngor Abertawe am cyfarfodydd a gynhalwyd ar ol y 1af o Fehefin 2019), WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

Cyswllt:    Huw Evans - Head of Democratic Services, City and County of Swansea
01792 63 5757 / E-bost: Huw.Evans@swansea.gov.uk
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng. Rob Stewart City and County of Swansea Committee Member
Cyng. Rob Jones Neath Port Talbot County Borough Council Committee Member
Cyng. David Simpson Cyngor Sir Benfro Committee Member
Cyng. Emlyn Dole Cyngor Sir Gâr Committee Member
Professor Andrew Davies Non-Voting Co-optee, Abertawe Bro Morgannwg University Health Board Co-Optee
Edward Tomp Non-Voting Co-optee, Chair of the Economic Strategy Board - Swansea Bay City Region Co-Optee
Yr Athro Medwin Hughes Non-Voting Co-optee, University of Wales Trinity St Davids Co-Optee
Yr Athro Iwan Davies Non-Voting Co-optee, Swansea University Co-Optee
Judith Hardisty Hywel Dda University Health Board Co-Optee