Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 17eg Gorffennaf, 2019 2.30 yp, Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol.

Lleoliad:   Ystafell y Cadeirydd - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

Cyswllt:    Emma Bryer
01267 224029
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr. Hazel Evans Aelod y Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd Cadeirydd Yn bresennol
Cllr. Glynog Davies Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant Committee Member Yn bresennol
Cllr. Emlyn Dole Committee Member Yn bresennol
Cllr. Dot Jones Committee Member Yn bresennol
Emma Bryer Secretary Yn bresennol
TranslationUnit Swyddog Disgwyliedig
Rebecca Thomas Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Local Member(s) for the relevant ward Notify