Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 15fed Hydref, 2019 2.00 yp, Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant

Lleoliad:   Siambr- Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

Cyswllt:    Llinos Jenkins
01267 224088
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr. Liam Bowen Committee Member Yn bresennol
Cllr. Kim Broom Committee Member Yn bresennol
Cllr. Ieuan Davies Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr. John Jenkins Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr. Betsan Jones Committee Member Yn bresennol
Cllr. Dot Jones Committee Member Yn bresennol
Cllr. Gary Jones Committee Member Yn bresennol
Cllr. Jean Lewis Committee Member Yn bresennol
Cllr. Shahana Najmi Committee Member Yn bresennol
Cllr. Darren Price Cadeirydd Yn bresennol
Cllr. Emlyn Schiavone Committee Member Yn bresennol
Cllr. Bill Thomas Committee Member Yn bresennol
Cllr. Edward Thomas Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cllr. Dorian Williams Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Mansel Charles
Mrs Georgina Cornock-Evans Parent Governor Representative - Area 2 Co-Optee Disgwyliedig
Mr James Davies Parent Governor Representative - Area 3 Co-Optee Yn bresennol
Mrs Melanie Jones Parent Governor Representative - Area 1 Co-Optee Yn bresennol
Rev. Delyth Richards Co-Optee Ymddiheuriadau
Vera Kenny Roman Catholic Church Representative Co-Optee Yn bresennol
Simon Davies Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Randal Hemingway Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Chris Moore Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Susannah Nolan Swyddog Disgwyliedig
Stefan Smith Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
TranslationUnit Swyddog Disgwyliedig
Llinos Jenkins Secretary Yn bresennol
Elin Forsyth Swyddog Yn bresennol
Cyng. Mansel Charles Committee Member Yn bresennol fel dirprwy