Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 29ain Mai, 2020 10.30 yb, Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys, WEDI EI OHIRIO

Lleoliad:   POSTPONED NEW DATE - - NO VENUE

Cyswllt:    Jessica Laimann
01267 224178
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Robert Edgecombe Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Cyng. Lloyd Edwards Cyngor Sir Ceredigion Committee Member Disgwyliedig
Cllr. David Evans Cyngor Sir Powys Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Keith Evans Cyngor Sir Ceredigion Committee Member Disgwyliedig
Cllr. Les George Cyngor Sir Powys Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Ken Howell Cyngor Sir Gâr Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Michael James Cyngor Sir Benfro Committee Member Disgwyliedig
Cllr. Stephen Joseph Cyngor Sir Benfro Committee Member Disgwyliedig
Jessica M Laimann Secretary Disgwyliedig
Cyng. Alun Lloyd Jones Cyngor Sir Ceredigion Cadeirydd Disgwyliedig
Cllr. William Powell Cyngor Sir Powys Committee Member Disgwyliedig
Cyng. John Prosser Cyngor Sir Gâr Committee Member Disgwyliedig
Ian Roffe Co-opted Member Is-Gadeirydd Disgwyliedig
Cyng. Emlyn Schiavone Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Robert Summons Cyngor Sir Benfro Committee Member Disgwyliedig
Helen Thomas Co-opted Member Co-Optee Disgwyliedig