Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 28ain Hydref, 2019 2.00 yp, Cyd Bwyllgor Craffu Dinas Rhanbarth Bae Abertawe (Gweinyddir gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot)

Lleoliad:   I'w Gadarnhau

Cyswllt:    Scrutiny Team, Neath Port Talbot County Borough Council/ Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot Tel/ Ffôn: 01639 763194
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng. Rob James Cyngor Sir Gâr Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Giles Morgan Cyngor Sir Gâr Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Darren Price Cyngor Sir Gâr Committee Member Disgwyliedig