Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 12fed Mehefin, 2020 10.00 yb, Cyfarfod Penderfyniadau Arweinydd y Cyngor, WEDI EI GANSLO

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn