Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 20fed Mai, 2020 10.00 yb, Cyngor Sir, WEDI EI OHIRIO

Lleoliad:   Siambr, Neuadd y Sir

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn