Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 13eg Mai, 2020 10.00 yb, Cyfarfod Penderfyniadau Arweinydd y Cyngor, WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   Leader's Office - County Hall, Carmarthen. SA31 1JP.

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn