Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 13eg Mai, 2020 10.00 yb, Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol., WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng. Glynog Davies Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant Committee Member
Cyng. Hazel Evans Aelod y Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd Cadeirydd
Aelod(au) Lleol ar gyfer y Ward Notify