Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 5ed Mai, 2020 2.00 yp, Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Gofal Cymdeithasol ac Iechyd, WEDI EI GANSLO

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn