Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 27ain Ebrill, 2020 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant, WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   Siambr- Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng. Liam Bowen Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Kim Broom Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Ieuan Davies Committee Member Disgwyliedig
Cyng. John Jenkins Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Betsan Jones Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Dot Jones Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Gary Jones Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Jean Lewis Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Shahana Najmi Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Darren Price Cadeirydd Disgwyliedig
Cyng. Emlyn Schiavone Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Bill Thomas Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Edward Thomas Is-Gadeirydd Disgwyliedig
Cyng. Dorian Williams Committee Member Disgwyliedig
Rev. Delyth Richards Committee Member Disgwyliedig
Vera Kenny Roman Catholic Church Representative Committee Member Disgwyliedig