Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 11eg Mawrth, 2020 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant

Lleoliad:   Siambr- Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

Cyswllt:    Llinos Jenkins
01267 224088
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng. Liam Bowen Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng. Kim Broom Committee Member Yn bresennol
Cyng. Ieuan Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng. John Jenkins Committee Member Ymddiheuriadau
Cyng. Betsan Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng. Dot Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng. Gary Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng. Jean Lewis Committee Member Yn bresennol
Cyng. Shahana Najmi Committee Member Yn bresennol
Cyng. Darren Price Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Emlyn Schiavone Committee Member Yn bresennol
Cyng. Bill Thomas Committee Member Yn bresennol
Cyng. Edward Thomas Is-Gadeirydd Ymddiheuriadau
Cyng. Dorian Williams Committee Member Yn bresennol
Mrs Georgina Cornock-Evans Parent Governor Representative - Area 2 Committee Member Disgwyliedig
Mr James Davies Parent Governor Representative - Area 3 Committee Member Yn bresennol
Mrs Melanie Jones Parent Governor Representative - Area 1 Committee Member Yn bresennol
Rev. Delyth Richards Committee Member Yn bresennol
Vera Kenny Roman Catholic Church Representative Committee Member Yn bresennol
Michelle Evans Thomas Swyddog Yn bresennol
Jessica M Laimann Swyddog Yn bresennol