Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 4ydd Mawrth, 2020 11.30 yb, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Siambr- Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

Cyswllt:    Emma Bryer
01267 224029
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr. Sue Allen Committee Member Yn bresennol
Cllr. Mansel Charles Committee Member Yn bresennol
Cllr. Ieuan Davies Committee Member Yn bresennol
Cllr. Joseph Davies Committee Member Yn bresennol
Cllr. Penny Edwards Committee Member Yn bresennol
Cllr. Tyssul Evans Committee Member Yn bresennol
Cllr. Jeanette Gilasbey Committee Member Yn bresennol
Cllr. Ken Howell Committee Member Yn bresennol
Cllr. John James Committee Member Yn bresennol
Cllr. Carys Jones Committee Member Yn bresennol
Cllr. Dot Jones Committee Member Yn bresennol
Cllr. Irfon Jones Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cllr. Alun Lenny Cadeirydd Yn bresennol
Cllr. Jean Lewis Committee Member Yn bresennol
Cllr. Kevin Madge Committee Member Yn bresennol
Cllr. Dorian Phillips Committee Member Yn bresennol
Cllr. Gareth Thomas Committee Member Yn bresennol
Cllr. Eirwyn Williams Committee Member Yn bresennol
John L J Thomas Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Emma Bryer Secretary Yn bresennol
Cyng. Rob James Wedi'i wahodd i fynychu fel Aelod Lleol Yn bresennol