Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 12fed Tachwedd, 2018 10.00 yb, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Siambr- Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

Cyswllt:    Michelle Evans-Thomas
01267 224470
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Mary Dodd Aelod Annibynnol Y Pwyllgor Safonau Is-Gadeirydd Yn bresennol
Daphne Evans Aelod Annibynnol Y Pwyllgor Safonau Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr. Jeanette Gilasbey Committee Member Yn bresennol
Julie James Independent Member of the Standars Committee Committee Member Yn bresennol
Cllr. Andre McPherson Committee Member Absennol
Andre Morgan Aelod Annibynnol Y Pwyllgor Safonau Cadeirydd Yn bresennol
Gaynor Morgan Secretary Disgwyliedig
Town Councillor Phillip Rogers Community Member of the Standards Committee Committee Member Yn bresennol
Cllr. Gareth Thomas Aelod y Cyngor Sir Committee Member Ymddiheuriadau
TranslationUnit Swyddog Disgwyliedig
Alun Williams Aelod Annibynnol Y Pwyllgor Safonau Committee Member Yn bresennol