Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 9fed Mai, 2019 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Cymunedau

Lleoliad:   Siambr a Rhag-Ystafell, - 3 Heol Spilman, Caerfyrddin. SA31 1LE

Cyswllt:    Kevin J Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Gwyneth Ayers Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Emma Bryer Secretary Disgwyliedig
Silvana Sauro Swyddog Disgwyliedig
Randal Hemingway Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Cyng. Fozia Akhtar Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Ann Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng. Anthony Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng. Arwel Davies Committee Member Yn bresennol fel dirprwy
Cyng. Handel Davies Committee Member Yn bresennol
Cyng. Colin Evans Committee Member Yn bresennol
Cyng. Rob Evans Committee Member Yn bresennol
Cyng. Jeanette Gilasbey Committee Member Yn bresennol
Cyng. Betsan Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng. Irfon Jones Committee Member Yn bresennol
Cyng. Shirley Matthews Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Hugh Shepardson Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Arwel Davies
Cyng. Gareth Thomas Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Aled Vaughan Owen Committee Member Yn bresennol
Llinos Quelch Swyddog Disgwyliedig
Jonathan Morgan Swyddog Yn bresennol
Jonathan Willis Swyddog Disgwyliedig
Andrea Thomas Swyddog Disgwyliedig
Cyng. Peter Hughes Griffiths Aelod y Bwrdd Gweithredol Yn bresennol
Cyng. Mair Stephens Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Cefin Campbell Committee Member Disgwyliedig
Cyng. David Jenkins Committee Member Disgwyliedig
Carl Daniels Swyddog Disgwyliedig
Jane Davies Swyddog Disgwyliedig
Neil Thomas Swyddog Disgwyliedig
Ian Llewelyn Swyddog Yn bresennol
Richard Stradling Swyddog Yn bresennol
Robert James Swyddog Yn bresennol
Kevin J Thomas Swyddog Yn bresennol