Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 28ain Mawrth, 2019 11.00 yb, Cyd-Bwyllgor Dinas-Ranbarth Bae Abertawe (Gweler wefan Cyngor Abertawe am cyfarfodydd a gynhalwyd ar ol y 1af o Fehefin 2019)

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr. Rob Stewart City and County of Swansea Committee Member Yn bresennol
Cllr. Rob Jones Neath Port Talbot County Borough Council Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Anthony J Taylor
Cllr. David Simpson Cyngor Sir Benfro Committee Member Yn bresennol
Cllr. Emlyn Dole Cyngor Sir Gâr Committee Member Yn bresennol
Professor Andrew Davies Non-Voting Co-optee, Abertawe Bro Morgannwg University Health Board Co-Optee Absennol
Edward Tomp Non-Voting Co-optee, Chair of the Economic Strategy Board - Swansea Bay City Region Co-Optee Yn bresennol
Professor Medwin Hughes Non-Voting Co-optee, University of Wales Trinity St Davids Co-Optee Ymddiheuriadau
Professor Iwan Davies Non-Voting Co-optee, Swansea University Co-Optee Yn bresennol
Judith Hardisty Hywel Dda University Health Board Co-Optee Ymddiheuriadau
Cyng. Anthony J Taylor Neath Port Talbot Council Committee Member Disgwyliedig