Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 16eg Hydref, 2018 4.00 yp, Cyd-Bwyllgor Dinas-Ranbarth Bae Abertawe (Gweler wefan Cyngor Abertawe am cyfarfodydd a gynhalwyd ar ol y 1af o Fehefin 2019)

Lleoliad:   Room 12, Second Floor, - Canolfan S4C Yr Egin, College Road, Carmarthen SA31 3EG

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr. Rob Stewart City and County of Swansea Cadeirydd Yn bresennol
Cllr. Rob Jones Neath Port Talbot County Borough Council Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr. David Simpson Cyngor Sir Benfro Committee Member Yn bresennol
Cllr. Emlyn Dole Cyngor Sir Gâr Committee Member Yn bresennol
Dr Jane Davidson Non-Voting Co-optee, University of Wales Trinity St David Co-Optee Yn bresennol
Professor Andrew Davies Non-Voting Co-optee, Abertawe Bro Morgannwg University Health Board Co-Optee Yn bresennol
Bernadine Rees Non-Voting Co-optee, Hywel Dda University Health Board Co-Optee Yn bresennol
Edward Tomp Non-Voting Co-optee, Chair of the Economic Strategy Board - Swansea Bay City Region Co-Optee Yn bresennol
Martin S Davies Swyddog Yn bresennol