Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 14eg Medi, 2018 10.00 yb, Pwyllgor Safonau, WEDI EI OHIRIO

Lleoliad:   Y Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin- Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP.

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Mary Dodd Aelod Annibynnol Y Pwyllgor Safonau Is-Gadeirydd
Daphne Evans Aelod Annibynnol Y Pwyllgor Safonau Committee Member
Julie James Independent Member of the Standars Committee Committee Member
Andre Morgan Aelod Annibynnol Y Pwyllgor Safonau Cadeirydd
Town Councillor Phillip Rogers Community Member of the Standards Committee Committee Member
Cyng. Gareth Thomas Aelod y Cyngor Sir Committee Member
Alun Williams Aelod Annibynnol Y Pwyllgor Safonau Committee Member