Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 14eg Rhagfyr, 2018 2.00 yp, Cyd-Bwyllgor Dinas-Ranbarth Bae Abertawe (Gweler wefan Cyngor Abertawe am cyfarfodydd a gynhalwyd ar ol y 1af o Fehefin 2019)

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr. Rob Stewart City and County of Swansea Committee Member Yn bresennol
Cllr. Rob Jones Neath Port Talbot County Borough Council Committee Member Yn bresennol
Cllr. David Simpson Cyngor Sir Benfro Committee Member Yn bresennol
Cyng. Emlyn Dole Cyngor Sir Gâr Committee Member Yn bresennol
Dr Jane Davidson Non-Voting Co-optee, University of Wales Trinity St David Co-Optee Yn bresennol
Professor Andrew Davies Non-Voting Co-optee, Abertawe Bro Morgannwg University Health Board Co-Optee Yn bresennol
Bernadine Rees Non-Voting Co-optee, Hywel Dda University Health Board Co-Optee Ymddiheuriadau
Dr Fiona Harris Prifysgol Abertawe Co-Optee Disgwyliedig
Edward Tomp Non-Voting Co-optee, Chair of the Economic Strategy Board - Swansea Bay City Region Co-Optee Yn bresennol
Chris Davies Secretary Disgwyliedig
Yr Athro Medwin Hughes Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Co-Optee Yn bresennol