Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 22ain Tachwedd, 2018 2.00 yp, Cyd-Bwyllgor Dinas-Ranbarth Bae Abertawe (Gweler wefan Cyngor Abertawe am cyfarfodydd a gynhalwyd ar ol y 1af o Fehefin 2019)

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Emma Bryer Secretary Disgwyliedig
Cllr. Rob Stewart City and County of Swansea Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Emlyn Dole Cyngor Sir Gâr Committee Member Yn bresennol
Cllr. Rob Jones Neath Port Talbot County Borough Council Committee Member Yn bresennol
Cllr. David Simpson Cyngor Sir Benfro Committee Member Yn bresennol
Dr Jane Davidson Non-Voting Co-optee, University of Wales Trinity St David Co-Optee Disgwyliedig
Professor Andrew Davies Non-Voting Co-optee, Abertawe Bro Morgannwg University Health Board Co-Optee Yn bresennol
Bernadine Rees Non-Voting Co-optee, Hywel Dda University Health Board Co-Optee Yn bresennol
Edward Tomp Non-Voting Co-optee, Chair of the Economic Strategy Board - Swansea Bay City Region Co-Optee Yn bresennol
Siwan Rees Swyddog Disgwyliedig
Rebecca S Llewhellin Secretary Yn bresennol
Wanda Smith Secretary Yn bresennol
Alan Miller Secretary Yn bresennol
Kevin J Thomas Swyddog Yn bresennol