Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 31ain Awst, 2018 10.00 yb, Cyd-Bwyllgor Dinas-Ranbarth Bae Abertawe (Gweler wefan Cyngor Abertawe am cyfarfodydd a gynhalwyd ar ol y 1af o Fehefin 2019)

Lleoliad:   Ystafell 5 - Adeulad Dysgu ac Addysgu, Campws Caerfyrddin, Prif Ysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin. SA31 3EP

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr. Rob Stewart City and County of Swansea Committee Member Yn bresennol
Cllr. Emlyn Dole Cyngor Sir Gâr Committee Member Yn bresennol
Cllr. Rob Jones Neath Port Talbot County Borough Council Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Annette Wingrave
Cllr. David Simpson Cyngor Sir Benfro Committee Member Yn bresennol
Cllr. Annette Wingrave Neath Port Talbot County Borough Council Committee Member Yn bresennol fel dirprwy
Marc Clement Guest Yn bresennol
Irfon Rees Guest Yn bresennol