Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 17eg Gorffennaf, 2019 10.00 yb, Cyfarfod Penderfyniadau Arweinydd y Cyngor

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

Cyswllt:    Martin S. Davies
01267 224059
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Barry Hale Swyddog Yn bresennol
Caroline Owen Swyddog Yn bresennol
Martin S Davies Swyddog Yn bresennol
Cyng. Emlyn Dole Cynghorydd Sir Yn bresennol