Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 1af Gorffennaf, 2019 10.00 yb, Bwrdd Gweithredol

Lleoliad:   Siambr, Neuadd y Sir

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng. Emlyn Dole Arweinydd Y Cyngor Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Cefin Campbell Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Cymunedau a Materion Gwledig Committee Member Yn bresennol
Cyng. Glynog Davies Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant Committee Member Yn bresennol
Cyng. Hazel Evans Aelod y Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd Committee Member Yn bresennol
Cyng. Linda Evans Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Tai Committee Member Yn bresennol
Cyng Philip Hughes Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Diogelu'r Cyhoedd Committee Member Yn bresennol
Cyng. Peter Hughes Griffiths Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth Committee Member Yn bresennol
Cyng. David Jenkins Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau Committee Member Yn bresennol
Cyng. Mair Stephens Dirprwy Arweinydd y Cyngor Committee Member Yn bresennol
Cyng. Jane Tremlett Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Committee Member Yn bresennol
CMT (spare ipad) Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
PEB/Exec Board - spare ipad Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Randal Hemingway Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
TranslationUnit Swyddog Disgwyliedig
Gaynor Morgan Secretary Disgwyliedig
Llinos Quelch Swyddog Disgwyliedig
Jane Davies Swyddog Yn bresennol
Simon Davies Swyddog Yn bresennol
Janine Owen Swyddog Yn bresennol
Steve Pilliner Swyddog Yn bresennol
Gwyneth Ayers Swyddog Yn bresennol
Noelwyn Daniel Swyddog Yn bresennol