Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 5ed Gorffennaf, 2019 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd

Lleoliad:   Siambr, 3 Heol Spilman

Cyswllt:    Janine Owen
01267 224030
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng. Mansel Charles Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng. Arwel Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng. Joseph Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng. Karen Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng. Penny Edwards Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng. Jeanette Gilasbey Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng. Tina Higgins Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng. John James Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Eryl Morgan Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng. Dorian Phillips Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng. Susan Phillips Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng. Alan Speake Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng. Dai Thomas Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng. Aled Vaughan Owen Cynghorydd Sir Yn bresennol
Gwyneth Ayers Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Owen Bowen Swyddog Disgwyliedig
Roger Edmunds Swyddog Disgwyliedig
Jackie Edwards Swyddog Disgwyliedig
Randal Hemingway Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Alan Howells Swyddog Disgwyliedig
Jonathan Morgan Swyddog Yn bresennol
Steve Pilliner Swyddog Yn bresennol
Llinos Quelch Swyddog Disgwyliedig
Silvana Sauro Swyddog Disgwyliedig
Sue Watts Swyddog Disgwyliedig
Ainsley Williams Swyddog Disgwyliedig
TranslationUnit Swyddog Disgwyliedig
Simon Charles Swyddog Yn bresennol
Rhian James Swyddog Yn bresennol
Isabel Macho Swyddog Yn bresennol
Kate Harrop Swyddog Yn bresennol
Robert James Swyddog Yn bresennol
Cyng. Elwyn Williams Cynghorydd Sir Yn bresennol
Martin S Davies Swyddog Yn bresennol