Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 11eg Mehefin, 2018 10.00 yb, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Lleoliad:   Y Siambr, Neuadd y Sir

Cyswllt:    Kevin Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cllr. Fozia Akhtar Committee Member Absennol
Gwyneth Ayers Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Cyng. Kim Broom Committee Member Yn bresennol
Cllr. Suzy Curry Cadeirydd Yn bresennol
Hayley Daniels Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Cllr. Tyssul Evans Is-Gadeirydd Yn bresennol
Mark James Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Cllr. Jim Jones Committee Member Yn bresennol
Gaynor Morgan Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Linda Rees Jones Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Cllr. Dai Thomas Committee Member Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cllr. Kim Broom
TranslationUnit Swyddog Disgwyliedig