Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 6ed Mawrth, 2019 10.00 yb, Cyngor Sir

Lleoliad:   Siambr, Neuadd y Sir

Cyswllt:    Kevin Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Llinos Quelch Swyddog Disgwyliedig
Emma Bryer Secretary Disgwyliedig
Siwan Rees Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Randal Hemingway Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Deina Hockenhull Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Cllr. Fozia Akhtar Committee Member Yn bresennol
Cllr. Sue Allen Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr. Liam Bowen Committee Member Yn bresennol
Cllr. Kim Broom Committee Member Yn bresennol
Cllr. Cefin Campbell Committee Member Yn bresennol
Cllr. Mansel Charles Cadeirydd Yn bresennol
Cllr. Deryk Cundy Committee Member Yn bresennol
Cllr. Suzy Curry Committee Member Yn bresennol
Cllr. Ann Davies Committee Member Yn bresennol
Cllr. Anthony Davies Committee Member Yn bresennol
Cllr. Arwel Davies Committee Member Yn bresennol
Cllr. Glynog Davies Committee Member Yn bresennol
Cllr. Handel Davies Committee Member Yn bresennol
Cllr. Ieuan Davies Committee Member Yn bresennol
Cllr. Joseph Davies Committee Member Yn bresennol
Cllr. Karen Davies Committee Member Yn bresennol
Cllr. Sharen Davies Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr. Emlyn Dole Committee Member Yn bresennol
Cllr. Jeff Edmunds Committee Member Yn bresennol
Cllr. Penny Edwards Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr. Colin Evans Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr. Hazel Evans Committee Member Yn bresennol
Cllr. Linda Evans Committee Member Yn bresennol
Cllr. Rob Evans Committee Member Yn bresennol
Cllr. Tyssul Evans Committee Member Yn bresennol
Cllr. Amanda Fox Committee Member Yn bresennol
Cllr. Jeanette Gilasbey Committee Member Yn bresennol
Cllr. Carl J. Harris Committee Member Yn bresennol
Cllr. Deian Harries Committee Member Yn bresennol
Cllr. Tina Higgins Committee Member Yn bresennol
Cllr. Peter Hughes Griffiths Committee Member Yn bresennol
Cllr. Ken Howell Committee Member Yn bresennol
Cllr. Philip Hughes Committee Member Yn bresennol
Cllr. Andrew James Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr. John James Committee Member Yn bresennol
Cllr. Rob James Committee Member Yn bresennol
Cllr. David Jenkins Committee Member Yn bresennol
Cllr. John Jenkins Committee Member Yn bresennol
Cllr. Gareth John Committee Member Yn bresennol
Cllr. Betsan Jones Committee Member Yn bresennol
Cllr. Carys Jones Committee Member Yn bresennol
Cllr. Dot Jones Committee Member Yn bresennol
Cllr. Gary Jones Committee Member Yn bresennol
Cllr. Irfon Jones Committee Member Yn bresennol
Cllr. Jim Jones Committee Member Yn bresennol
Cllr. Alun Lenny Committee Member Yn bresennol
Cllr. Jean Lewis Committee Member Yn bresennol
Cllr. Ken Lloyd Committee Member Yn bresennol
Cllr. Kevin Madge Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cllr. Shirley Matthews Committee Member Yn bresennol
Cllr. Andre McPherson Committee Member Yn bresennol
Cllr. Eryl Morgan Committee Member Yn bresennol
Cllr. Giles Morgan Committee Member Yn bresennol
Cllr. Shahana Najmi Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr. Dai Nicholas Committee Member Yn bresennol
Cllr. Dorian Phillips Committee Member Yn bresennol
Cllr. Susan Phillips Committee Member Yn bresennol
Cllr. Darren Price Committee Member Yn bresennol
Cllr. John Prosser Committee Member Yn bresennol
Cllr. Louvain Roberts Committee Member Ymddiheuriadau
Cllr. Emlyn Schiavone Committee Member Yn bresennol
Cllr. Hugh Shepardson Committee Member Yn bresennol
Cllr. Alan Speake Committee Member Yn bresennol
Cllr. Mair Stephens Committee Member Yn bresennol
Cllr. Bill Thomas Committee Member Yn bresennol
Cllr. Dai Thomas Committee Member Yn bresennol
Cllr. Edward Thomas Committee Member Yn bresennol
Cllr. Gareth Thomas Committee Member Yn bresennol
Cllr. Gwyneth Thomas Committee Member Yn bresennol
Cllr. Jane Tremlett Committee Member Yn bresennol
Cllr. Aled Vaughan Owen Committee Member Yn bresennol
Cllr. Dorian Williams Committee Member Yn bresennol
Cllr. Elwyn Williams Committee Member Yn bresennol
Cllr. Eirwyn Williams Committee Member Yn bresennol
Mark James Swyddog Yn bresennol
Jake Morgan Swyddog Yn bresennol
TranslationUnit Swyddog Disgwyliedig
Gareth Morgans Swyddog Yn bresennol
Gaynor Morgan Secretary Disgwyliedig
Alison Wood Swyddog Yn bresennol
Laura Morris Swyddog Yn bresennol
Kevin J Thomas Swyddog Yn bresennol