Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 16eg Rhagfyr, 2019 10.00 yb, Bwrdd Gweithredol

Lleoliad:   Siambr, Neuadd y Sir

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng. Emlyn Dole Arweinydd Y Cyngor Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Cefin Campbell Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Cymunedau a Materion Gwledig Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng. Glynog Davies Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng. Hazel Evans Aelod y Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng. Linda Evans Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Tai Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng Philip Hughes Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Diogelu'r Cyhoedd Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng. Peter Hughes Griffiths Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng. David Jenkins Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cyng. Mair Stephens Dirprwy Arweinydd y Cyngor Cynghorydd Sir Ymddiheuriadau
Cyng. Jane Tremlett Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Cynghorydd Sir Yn bresennol
Ian Jones Swyddog Yn bresennol
Jason Jones (Head of Regeneration) Swyddog Yn bresennol
Martin S Davies Swyddog Yn bresennol
Cyng. Deryk Cundy Arsyllwr Yn bresennol